فروشگاه آنلاین بسته های اینترنتی همراه اول

فروشگاه آنلاین بسته های اینترنتی همراه اول

اینترنت ۱ماهه ۲۴ساعته

بسته اینترنتی 1 گیگ 1ماهه
  • قیمت
  • 5000
  • تومان

اینترنت ۶ ماهه ۲۴ساعته

بسته اینترنتی 10 گیگ 6ماهه
  • قیمت
  • 29000
  • تومان
بسته اینترنتی 20 گیگ 6ماهه
  • قیمت
  • 48000
  • تومان